@Copiricht Wijk Hogeweg Nieuws
Het Laatste nieuws
Wijk Hogeweg Afgelopen jaar is onze wijk 6e geworden in de optocht . Hellaas is het dit jaar niet mogelijk om een wagen te bouwen. Alle bouwers hebben nog wel contact met elkaar via de gezamelijk app-groep.
Wijk Hogeweg is afgelopen jaar 6e geworden !!!
Dit jaar geen Elfkamp
Zaterdag 2 Jan 2021 Heeft de prins aangegeven nog een jaar langer aan te blijven
In het weekend van 12 t/m 14 Februari 2021 Een aangepaste vorm van Carnaval 2021
Webmaster AW